Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Lanna Gym z.s.
IČ: 26636824
Svatoslavova 7, 140 00 Praha 4 – Nusle
+420 241 403 609, 602 214 401
recepce@lannagym.cz

Po odeslání objednávky má zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Storno podmínky
více jak 24 hodin předem – 0% storno
méně jak 24 hodin předem – 100% storno

Klient může rezervaci stornovat emailem na recepce@lannagym.cz. Peníze se vrací do kreditu uživatele.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektů údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto potvrzuje správnost uvedených údajů a jakožto zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se zpracováváním níže uvedených osobních údajů. Lanna Gym z.s., IČ: 26636824, Svatoslavova 7, 140 00 Praha 4 – Nusle, je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

Poskytovatel informačního systému a technické infrastruktury Flexbook, s.r.o. v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
jméno, příjmení, e-mail, telefon pro účely případného využití pro komunikaci mezi zákazníkem a spolkem, zejména pro marketingové účely, tj.pro zasílání, zejména emailem, informací o konání dalších akcí a produktů

Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá správce a zpracovatel pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů.

Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na dobu neurčitou.

Zákazník má právo:

  • kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně emailem na recepce@lannagym.cz nebo poštou na adresu spolku. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě osobních údajů jež jsou zpracovávány z titulu členství ve spolku
  • přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány
  • vyžádat si opravu, doplnění či výmaz osobních údaj